INTERNATIONAL LAW - SPORT BUSINESS - MANAGEMENT STRATEGY - POLICY COMPLIANCE - RESEARCH & CONSULTING SERVICES

St. Louis, USA, Tel: 812-272-3598       facebook circle  youtube circle  instagram circle  linkedin circle

 • EVENT COVER Eve2019

Institutions attending EVE

 • Standford University
 • University Wisconsin Madison
 • Towson University
 • University_Alabama_Birmingham
 • Brown University
 • Rutgers University
 • Arizona State University
 • Bradley University
 • University NorthCarolina ChapelHill
 • Logo 002
 • Pitt 001
 • Logo 001
 • Kansas State Wildcats

AYDINLATMA METNİ

European Volleyball Exposure etkinliği (“Etkinlik”) kapsamında Etkinlik’e katılan sporcuların ve yasal temsilcilerinin kişisel verileri bakımından veri sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri Missouri'de faaliyet gösteren NOMOS LLC’dir. 

NOMOS LLC, kişisel verilerin korunmasını ticari sır yönetiminin, faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülmesinin ve iş birliği içinde olduğu kişilere saygı prensibinin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve Etkinlik katılımcılarının kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) başta olmak üzere 679/2016 numaralı Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile uyumlu olarak işlemektedir. Bu kapsamda, NOMOS LLC, kişisel verilerin kaybolması, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanması ile kişisel verilerin yetkisiz değiştirilmesi veya ifşa edilmesine karşı kişisel verilerin gizliliğinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almaktadır. 

A. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Etkinlik kapsamında işlenen kişisel veriler; (i) internet sitemizde yer alan katılım formu, (ii) Etkinlik katılımcısı tarafından gönderilen video kayıtları, (iii) NOMOS LLC e-mail adresine gönderilen e-postalar ve (iv) Etkinlik sırasında çekilen fotoğraflar ve videolar ile Etkinlik sırasında yapılan röportajlar aracılığıyla otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanun madde 5/1 çerçevesinde Etkinlik katılımcısı sporcu ile yasal temsilcisi tarafından verilen açık rızaya istinaden toplanmaktadır. Etkinlik katılımcısı sporcuların özel 

nitelikli kişisel verileri Kanun madde 6/2 kapsamında Etkinlik katılımcısı sporcu ile yasal temsilcisi tarafından verilen açık rızaya istinaden toplanmaktadır.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Toplanan kişisel veriler; NOMOS LLC tarafından (i) Etkinlik katılımcısı sporculara tanıtım ve iletişim ağı (networking) servislerinin sağlanması, (ii) Etkinlik organizasyonuna ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, (iii) Etkinlik katılımcılarına ait kişisel verilerin antrenör, sporcu menajerleri ile üniversitelerle paylaşılması, (iv) NOMOS LLC tarafından yürütülen hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, (v) Etkinlik’e yönelik yürütülen tanıtım ve pazarlamaya konu her türlü video, broşür, sunum ve sair malzemede kullanılması ve NOMOS LLC internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, çevrimiçi platformlar (youtube, spor yayınlarının yapıldığı internet siteleri), spor medyaları ile NOMOS LLC yayınlarında yayınlanması, (vi) veri sorumlusunun operasyonel güvenliğinin sağlanması ile (vii)  NOMOS LLC’nin çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması halinde işlenebilecektir.

C. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel veriler işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde veya yurtdışında bulunan, (i) antrenörler, (ii) sporcu menajerleri, (iii) Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde bulunan üniversiteler, (iv) çevrimiçi platformlar ve sosyal medya, (v) spor kanalları, (vi) sporla ilgili internet siteleri ile NOMO LLC’ye 

ait yayınlar, (viii) hukuk danışmanlığı, medya danışmanlığı, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere, (ix) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

D. Kişisel Verilere Erişim ve Kanun Kapsamında Veri Öznesinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri özneleri, bu kapsamda, haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden NOMOS LLC’ye iletebilir. 

E-posta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Posta Adresi: Fragon 3, Selanik, Yunanistan

 

Contact NOMOS LLC

St. Louis, USA


info(at)nomosllc.com


US Tel: (+1) 812-272-3598


EU Tel: (+30) 6946-454137